DOBIMO SE POD PSNAKOVO LIPO

 

Ob 40 letnici delovanja Kluba zdravljenih alkoholikov (KZA) na Jesenicah pripravljamo z našim društvom - Društvom Moja odločitev skupni projekt Dobimo se pod Psnakovo lipo. Prireditev bo potekala 7.5.2011 od 9. ure dalje v Zg. Radovni v šotoru pod Psnakovo lipo. Na tej prireditvi se bomo srečali člani obeh društev z mladimi in njihovimi starši.

 

Nameni in cilji projekta so:

1. spoznanja, da zasvojenostim v veliki meri botrujejo manjki, ki so jih doživljali v času odraščanja in mladostništva. S tem namenom se mlade spodbuja k spoznavanju lastnih interesnih sposobnosti, pozitivnemu druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa.

2. pobude, da mladi aktivno živijo in sodelujejo v odločitvah, povezanimi z njihovim življenjem.

3. sporočila, da četudi se odvisnost zgodi, obstaja izhod iz nje (kar se dokazuje z osebnimi pozitivnimi izkušnjami).

 

Odločili smo se, da na prireditev povabimo petošolce in njihove starše (tudi sorojence) z različnih Gorenjskih šol. Če se želite prijaviti izpolnite prijavnico in jo pošljite na natalija.psnak@gmail.com.

 

Okvirni program srečanja je sledeč:


8:15 - 8: 45 Prijava udeležencev

09:00 - 10:00 Društvo KRMA - pohod iz Mojstrane, istočasno aktivnosti za mlade in njihove                          starše pri Psnaku

10:00 - 10:30 Čas za posladek

10:30 - 11:00 Uvodni nagovor in predstavitev Rika Zupana (učenca z Bleda, ki je napisal                         pravljico o Blejskem jezeru, prilagojeno za dislektike)

11:00 - 12:00 Okrogle mize in predavanje mag. Andreja Debeljaka

12:00 - 12:30 Odmor in aktivnosti za mladino

12.30 – 13:30 Kulturni program KZA in predstavitev knjige Utopljene sanje avtorice Katarine                  Nadrag

13:30 – 14:00 Stojnice na katerih se bodo predstavile možnosti urejanja alkoholizma in njegovih posledic ter preventiva na tem področju.

14:00 – 15:00 Glavna malica

Od 15:00        Glasbeniki

 

Prireditev je brezplačna.

 

Dodatne informacije lahko dobite na 031 523 946 ali pišete na natalija.psnak@gmail.com.