Člani/ce

  • Natalija Pristavec
  • Branka Kunstelj
  • Nežka Pretnar
  • Maja Kern
  • Barbara Pernuš
  • Bojana Ljubec
  • Irena Filipič
  • Tea Vukotič
  • Nina Hribar
  • Katja Ferbar

 

Članstvo v društvu je prostovoljno.