Poslanstvo

Namen društva je ozaveščanje ljudi o bolj kvalitetnem življenju, predvsem na področju preventive zasvojenosti.

 

Društvo ima naslednje cilje:

 • promocija socialnega dela;
 • obveščanje širše javnosti o socialni problematiki, predvsem o različnih oblikah zasvojenosti;
 • izmenjava izkušenj dela s področja socialnega dela in sorodnih ved in prispevek k medsebojnemu strokovnemu razvoju;
 • vključitev v izvajanje socialnih, varstvenih, zdravstvenih in vzgojno izobraževalnih programov in storitev;
 • poglobitev strokovnega znanja in pridobitev novih izkušenj
 • delovanje z namenom preventive in dviga kakovosti življenja ljudi.

 

Društvo uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • izvajanje projektov in programov društva;
 • dodatno izobraževanje članov društva;
 • sodelovanje s strokovnjaki s področja socialnega dela in sorodnih ved
 • promoviranje socialnega dela
 • organiziranje prireditev