Projekti

PROJEKT MOJA ODLOČITEV

Projekt Moja odločitev je preventivni skupnostni projekt s tematiko alkoholizma, ki poleg otrok vključuje tudi starše, učitelje, lokalno skupnost in strokovnjake s področja zasvojenosti, s poudarkom na aktivnem delu otrok v delavnicah.

Zasnovan je bil leta 2006 kot akcijski projekt pri predmetu Skupnostno socialno delo. Združilo se nas je 15 študentov, ki smo imeli skupni cilj, da želimo nekaj konkretnega delati na področju preventive zasvojenosti. Mentorica Pavla Rapoša Tajnšek nam je predstavila dr. Marka Kolška, ki je že pretekla leta sodeloval z našo fakulteto pri projektu Sporočilo v steklenici (Namen projekta je ozaveščanje ljudi o manj tveganem pitju alkohola, o posledicah alkoholizma na fizični, psihični in socialni sferi človeka.). Tako smo novembra sodelovali v tem projektu in na Kongresnem trgu delili letake ter zbirali izjave mimoidočih. Tako smo ugotovili, da ljudje želijo, da se nekaj ukrene tudi na tem področju. Sami smo še dodatno raziskovali (spraševali in anketirali učence v domačih osnovnih šolah, spraševali znance in pregledovali diplomske naloge, drugo literaturo in brskali po internetnih straneh, ...).

Zaradi pozitivnega odziva pri delu na stojnicah in na podlagi pridobljenih komentarjev mimoidočih, smo se odločili, da bi bolj poglobljeno izvedli svoj projekt, ki pa ne bi bil baziran toliko na ideji ozaveščanja o tveganem pitju alkoholnih pijač, ampak predvsem na urjenju socialnih veščin, pozitivne samopodobe, spodbujanja asertivnega načina življenja. Ker pa izhajamo iz koncepta skupnostnega in participatornega dela z uporabniki, smo se odločili, da bi v projekt poleg otrok vključili tudi starše.

Opredelitev projekta in našega dela

Vizija:

Ozavestiti osnovnošolce o posledicah tveganega pitja alkoholnih pijač ter jih usmerjati v pridobivanje asertivnosti, v postavljanje meja ter jih naučiti reči 'ne' alkoholu.

Cilji:

Kontinuirano delo z osnovnošolci v obliki delavnic – delavnice so usmerjene v asertivnost otrok, v povezavi s tematiko alkoholizma. Poudarek je na participaciji, aktivnosti otrok v delavnicah. V izogib promociji alkohola, smo se v delavnicah usmerili v interaktivno delovanje, ki pa se še vedno naslanjalo na našo tematiko. Da imajo delavnice večji učinek, so oblikovane tako, da si vsebinsko sledijo.

Sodelovanje s starši na zaključni delavnici v obliki vodene diskusije, kjer imajo starši priložnost slišati mnenja drugih staršev, podati svoje mnenje, slišati strokovno mnenje, prisluhniti svojim otrokom o problematiki ter se skupaj z vsemi udeleženimi v projektu skromno pogostiti ob brezalkoholni pijači.

Metode in tehnike dela:

Pri našem delu se opiramo na metode socialno kulturnega dela, skupnostnega dela (vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja), skupinsko delo - spodbujanje skupinske dinamike; interaktivno metodo dela z mladimi, metode krepitve moči; uporabljali pa bomo tudi informiranje, diskusijo, diskusijske skupine, igranje vlog, trening asertivnosti, vključevanje pomembnih drugih (strokovnjakov) itd.

V projektu Moja odločitev je vključenih 8 delavnic, ki so razdeljene v posamezne tematske sklope:

  • Spoznavna, ogrevalna
  • O vzrokih pitja alkoholnih pijač
  • O znakih in posledicah pitja alkoholnih pijač
  • Spoznavanje sebe in drugih
  • Bodi to, kar si
  • Odgovori na vprašanja
  • Zakaj življenje brez alkohola
  • Zaključna (v popoldanskem času)