Kontakti in pomoč

V Sloveniji je svobodno odločanje o rojstvu otrok vpisano v ustavo, iz katere izhaja zakonodaja, povezana s pravico žensk, da se svobodno odločajo tudi za umetno prekinitev nosečnosti. Gre za normo z visoko, več kot dvotretjinsko družbeno podporo. Kljub temu pa na spletu ne najdemo nobenega uradnega portala, ki bi ljudi informiral o njihovih pravicah in ki bi sistematično in za uporabnice jasno zapisal vse informacije glede umetne prekinitve nosečnosti. Prav ta manko informacij pa pogostokrat zapolnijo neokonzervativne organizacije z jasnim ciljem odvrniti od odločitve za splav in onemogočiti (okrniti) svobodno izbiro o rojstvu otrok. Veliko podatkov na trenutno obstoječih straneh, kjer lahko najdemo informacije različnih stopenj kredibilnosti in različnih, prikritih ali odkritih, namenov, je zavajajočih ali napačnih. Ob iskanju hitro najdemo spletne strani organizacij, ki nasprotujejo pravici žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, na drugi strani pa so podrobni podatki na strani zdravstvenih institucij veliko težje dostopni.

Prav zaradi zgoraj navedenih razlogov, se nam je v Inštitutu 8. marec ureditev spletne strani, ki bo imela vse potrebne podatke za osebe, ki so se znašle pred to izkušnjo ali pa bi le želele pridobiti informacije, zdela nujna. Hkrati pa želimo storiti korak k razbijanju molka o splavu in k preseganju preživelih mitov.

KONTAKTI

V primeru, da ste se odločili, da boste opravili umetno prekinitev nosečnosti, vam pri odločitvi o načinu prekinitve nosečnosti lahko svetuje vaš osebni ginekolog ali ginekologinja. Prav tako vam pri odločitvi lahko svetuje ginekologinja ali ginekolog v bolnišnici, kjer boste poseg opravili.

V primeru, da vaš osebni ginekolog ni dosegljiv, lahko pokličete tudi katerokoli urgentno ginekološko ambulanto ali se obrnete na center za socialno delo v vaši bližini.

Za svetovanje se lahko obrnete tudi na svetovalno socialno službo ginekološkega oddelka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na lokaciji ali na telefonskih številkah:

01 522 61 32

01 522 62 78

01 522 62 79